Marek Andrzej Szczupak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Andrzej Szczupak, ur. 19 VIII 1949 w Głownie k. Łodzi. Ukończył Technikum Przyzakładowe w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie (1975), technik elektronik.

1969-2006 zatrudniony w HiL.

W VIII 1980 współorganizator strajku na Wydz. Walcowni Gorącej HiL, członek KS. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w HiL, następnie Komisji Wydziałowej i KZ.

13 XII 1981 współorganizator strajku na Wydz. WG; od I 1982 współorganizator tajnych struktur w HiL, członek Tajnej Komisji Wydziałowej i Tajnej Komisji Robotniczej Hutników; od 1982 współzałożyciel, autor, drukarz pisma „Hutnik”, współorganizator produkcji, organizator kolportażu na Wydz.; współorganizator marszów 13. dnia każdego miesiąca; uczestnik akcji plakatowania, ulotkowania, malowania na murach, działalności samokształceniowej, zbierania składek na działalność związkową i pomocową, organizator opieki nad rodzinami represjonowanych; od 1984 przewodniczący Wydz. Rady Pracowniczej, członek Rady Kombinatu; 1984-1986 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 26 IV – 4/5 V 1988 uczestnik strajku w HiL. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu i pracy.

Po 1989 współzałożyciel Solidarności Pracy w Krakowie. Od 1992 w UP. Od 1999 własna działalność gospodarcza.

Od 23 VI 1987 rozpracowywany przez p. V DUSW w Krakowie-Nowa Huta w ramach SOS krypt. Komisja; od 15 VII 1988 w ramach SOR krypt. Strajk; od 12 XII 1988 w ramach SOR krypt. Petycja.

Anna Kawalec