Marek Kazimierz Chimiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Kazimierz Chimiak, ur. 16 I 1956 w Krakowie, zm. 10 VI 2016 w Warszawie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydział Wiedzy o Teatrze (1979).

1977-1981 związany ze środowiskiem KSS „KOR” jako składacz i kolporter Biuletynu Informacyjnego, a 1978-1986 jako członek Komitetu Redakcyjnego, organizator produkcji, składu, drukarz i kolporter Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. 1978-1981 sekretarz literacki w Teatrze Dramatycznym w Warszawie; 1978-1985 pracownik Instytutu Sztuki PAN, 1987-1993 współtwórca i prezes Wydawnictwa Verba.

XI 1981 – 13 XII 1981 członek Klubu Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niezależność.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony w X 1982. Przed wyborami w VI 1989 zaangażowany w prace przygotowawcze opozycji; współorganizator poligrafii w Regionie Mazowsze.

1990-1996 członek władz Zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 1996-2007 prezes firmy Finance Consulting, 1998-2003 prezes Rady Nadzorczej firmy Pernak, 1999-2005 członek Zarządu firmy Educator. 2001-2005 w Unii Wolności, pełniący funkcje członka Zarządu i skarbnika krajowego partii; współtwórca i redaktor naczelny magazynu informacyjnego UW „Centrum”.

Laureat nagrody Polcul Foundation (1981), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), w 2008 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, którego nie przyjął, by zaprotestować przeciwko pomijaniu przy rozdzielaniu zaszczytów zasłużonych opozycjonistów, order odebrał w 2012.

Beata Losson