Marek Siedlecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Siedlecki, ur. 9 X 1951 w Radomiu. Ukończył ZSZ przy Technikum Mechanicznym tamże (1977).

Od 1973 pracownik Zakładów Metalowych im. gen. „Waltera” w Radomiu (od 1990 ZM Łucznik, od 2000 Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.).

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, kolporter ulotek na terenie ZM Łucznik. W X 1988 członek założyciel Międzyzakładowej Komisji Regionalnej Ziemi Radomskiej.

1990-1998 członek Prezydium KZ, 1998-2001 przewodniczący KZ w Zakładzie Maszyn do Szycia Łucznik Sp. z o.o., od 1989 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska, 1992-2006 członek ZR, 1992-1995 członek Prezydium ZR, w 2000 delegat na KZD; 1998-2001 w RS AWS, współtwórca struktur terenowych w Radomiu; od 1992 członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej Zarządu Miasta Radomia. Od 2001 na świadczeniach przedemerytalnych. Od 2002 sekretarz Terenowej Komisji Emerytów i Rencistów Ziemi Radomskiej. Od 1998 wiceprezes Radomskiego Towarzystwa Zapaśniczego.

Wyróżniony Złotą Odznaką Polskiego Związku Zapaśniczego (2004).

27 XII 1976 – 6 VII 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Radomiu w ramach SOR krypt. Życzliwi/Maniacy.

?