Marek Stanisław Kossakowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Stanisław Kossakowski, ur. 18 III 1952 w Warszawie. W 1976 absolutorium na Wydziale Polonistyki UW, 1976-1977 student Wydziału Reżyserii PWST w Warszawie.

1980-1981 zatrudniony w poradni językowej Polskiego Radia, 1983-1989 asystent reżysera w Teatrze Wielkim w Warszawie. W 1980 współpracownik KSS KOR.

1980-1981 drukarz i introligator w wydawnictwie NOWa. W 1981 redaktor biuletynu Regionu Mazowsze „Niezależność”. W XII 1981 członek Klubów Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność Sprawiedliwość Niepodległość.

17 XII 1981 – 20 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1980-1981 i 1983-1989 kolporter wydawnictw niezależnych. Udostępniał własne mieszkanie na potrzeby wydawnictwa. 1982-1989 organizator działalności wydawniczej, pracy zespołu redakcyjnego i przygotowalni oraz autor w piśmie „Vacat”, którego był współzałożycielem w XII 1982. 1986-1988 autor, redaktor, redaktor techniczny, zajmował się przygotowalnią, organizował działalność wydawniczą i pracę zespołu redakcyjnego wydawnictw ruchu Wolność i Pokój. Współorganizator międzynarodowego seminarium „Pokój międzynarodowy i porozumienia helsińskie” (7-9 V 1987, Warszawa). W 1987 uczestnik głodówki WiP we Wrocławiu przez.

W 1989 przedstawiciel „S” w woj. koszalińskim ds. organizacji wyborów czerwcowych. 1989 Założyciel Komitetu Zakładowego „S” Pracowników Teatru Wielkiego w Warszawie. 1989-2004 dziennikarz i redaktor „Gazety Wyborczej”. 2004-2005 współredaktor Encyklopedii „Gazety Wyborczej”. 2005-2006 redaktor „Rzeczpospolitej”. 2006-2007 redaktor „Dziennika. Polska Europa Świat”. Od 2007 prace dorywcze. Od 1989 członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Zasłużony Działacz Kultury.

Anna Grażyna Kister