Marek Witold Jarociński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Witold Jarociński, ur. 19 IX 1950 w Szubinie k. Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek ekonomika przemysłu (1973).

1968-1969 praktykant w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, 1973-1982 zatrudniony w NBP w Bydgoszczy i Szubinie, kolejno: inspektor, naczelnik wydziału, dyr. oddziału, 1982-1984 główny księgowy w Rejonie Eksploatacji Kruszywa w Szubinie, 1984-1985 główny księgowy w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Porta w Bydgoszczy, 1985-1987 kierownik działu ekonomicznego w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych, 1986-1989 własna działalność gospodarcza (doradztwo ekonomiczne). 1964-1969 w ZMS, 1969-1973 w ZSP, 1977-1981 w PZPR.

Od X 1980 w „S”, członek struktur związkowych w II Oddziale NBP w Bydgoszczy. I-VI 1981 przewodniczący Krajowej Konferencji ds. Żywności „S”; sygnatariusz porozumień ws. systemu reglamentacji żywności zawartych z ministrem handlu wewnętrznego i usług. I-VIII 1981 doradca KKP ds. Reglamentacji Żywności. III-VII 1981 urlopowany w NBP i oddelegowany do MKZ w Bydgoszczy, kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych MKZ. VI-XII 1981 lektor Sieci Wiodących Zakładów Pracy. W 1981 autor artykułów w niezależnym piśmie „Wolne Związki”. X-XII 1981 współzałożyciel dwutygodnika KZ Regionu Bydgoskiego „Impulsy”, autor tekstów.

8 I 1982 zwolniony z pracy. 1982-1989 kolporter (we współpracy z bratem, Andrzejem Jarocińskim, mieszkającym w Warszawie) na terenie Bydgoszczy wydawnictw NOWej, Officyny Liberałów, ulotek i in. materiałów; założył i prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych (ok. 500 pozycji). Współorganizator i uczestnik Mszy za Ojczyznę. 31 VIII 1982 współorganizator i uczestnik manifestacji na Starym Rynku w Bydgoszczy. 8 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka; 8-17 X 1982 uczestnik 10-dniowej głodówki protestacyjnej (po delegalizacji „S”); zwolniony 30 XI 1982. II/III 1983 uczestnik zjazdu internowanych z Mielęcina. W 1984 zbierał, wydawał i kolportował materiały nt. okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze. Współautor (wraz z Markiem Koczwarą) wydawnictw okolicznościowych (m.in. nt. śmierci ks. Jerzego Popiełuszki). 1982-1988 autor tekstów w „Bydgoskim Podziemnym Serwisie Informacyjnym”, 1984-1986 autor tekstów (ps. Bustaw) w paryskim „Kontakcie”, 2 z nich odczytano na antenie RWE. 1984-1987 zaangażowany w prace Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Braci Męczenników w Bydgoszczy i Duszpasterstwa Akademickiego przy bazylice św. Wincentego à Paulo. Lektor, autor cyklu wykładów Świat w epoce neoliberalizmu. W 1986 autor Listu Otwartego Rady Pracowniczej Zakładów Chemicznych Organika-Zachem w Bydgoszczy do Sejmu PRL z postulatami politycznymi. VIII 1987 – III 1989 dyr. w spółkach prawa handlowego: Matex, Torpol, Hossa. XI 1987 – V 1989 członek Zarządu Biura Profesjonalnych Usług Ekonomicznych, Prawnych i Marketingowych Sp. z o.o.

IV-VI 1989 szef Biura Wyborczego KO „S”, XII 1988 – VII 1990 członek KO „S” w Bydgoszczy, VI-XII 1989 przewodniczący KO w Bydgoszczy. VIII-XII 1989 autor tekstów i organizator pracy zespołu redakcyjnego w „Tygodniku Obywatelskim «Solidarność»”, wydawanym przez spółkę Market (członek Zarządu). XII 1989 – II 1991 wicewojewoda bydgoski. W 1990 członek założyciel ROAD, w III 1991 delegat na zjazd założycielski UD, 1991-1993 wiceprzewodniczący Zarządu Regionu UD w Bydgoszczy. 1991-1992 prezes Zarządu bydgoskiego oddziału Towarzystwa Polsko-Duńskiego. W 1991 p.o. prezes Zarządu Banku Pocztowego SA. 1991-1993 prezes Zarządu w Banku Komunalnym SA w Bydgoszczy. W IV 1993 członek założyciel stowarzyszenia charytatywnego Rotary Club. 1993-1994 wiceprezes Zarządu w Banku Rozwoju Energetyki i Ochrony środowiska SA Megabank w Warszawie, 1994-1995 dyr. finansowy w Krajowym Domu Maklerskim Passa SA tamże, 1995-2008 własna działalność gospodarcza; od 2006 prezes Zarządu w Galicyjskiej Spółce Masarskiej Sp. z o.o. w Warszawie; członek Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego: Instalexport, Ponar Wadowice SA, PPHU Bomi SA w Gdyni.

Autor publikacji z zakresu bankowości i finansów, m.in. Statystyczna metoda zapasów w przedsiębiorstwach handlowych (Warszawa 1978). Publicysta, m.in. w piśmie „Bank i Kredyt”.

Odznaczony medalem Członek Założyciel Związku NSZZ „S” (VIII 1981), Medalem za Wytrwałość 1980-1990 ZR NSZZ „S” (31 VIII 1990), Złotą Odznaką Działacza Zakładu Doskonalenia Zawodowego (2006).

Katarzyna Grysińska