Marek Wiza

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Wiza, ur. 22 IX 1943 w Poznaniu. Ukończył Technikum Budowlane w Poznaniu (1970).

Do 1998 pracownik Zakładów Rowerowych Romet tamże.

W „S” od XI 1980, członek KZ. W 1981 realizator audycji „S” w zakładowym radiowęźle.

1989-1998 przewodniczący KZ Rometu; od 1989 wznowił audycje „S” w zakładowym radiowęźle. Od 1998 zatrudniony w ZR Wielkopolska. 1989-2002 delegat na WZD Regionu Wielkopolska, od 1995 członek ZR, od 1998 członek Prezydium, od 2002 wiceprzewodniczący ZR i delegat na KZD. Od 1990 współorganizator regionalnych struktur branży metalowców: 1990-1998 delegat do Sekcji Regionalnej Branży Metalowców „S” Wielkopolska, 1990-1995 wiceprzewodniczący Sekcji Regionalnej, od 1995 przewodniczący. Od 1990 delegat do Sekcji Krajowej, od 1991 członek Rady Sekcji Krajowej, od 1993 wiceprzewodniczący. 1992-1998 członek Rady Sekretariatu Metalowców.

?