Marek Wojciech Bąk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Wojciech Bąk, ur. 12 IX 1962 w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej (1987).

1985-1989 działacz Federacji Młodzieży Walczącej Region Kraków, współorganizator i uczestnik manifestacji w Krakowie, Warszawie i Gdańsku; kolporter prasy i wydawnictw FMW; uczestnik spotkań w ramach Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach.

Od 1988 w RFN, od III 1989 przedstawiciel FMW na Zachodzie, współpracownik Amnesty International oraz Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Zindorf k. Norymbergi (przekazywał informacje o sytuacji w Polsce, współorganizator pomocy dla uchodźców politycznych); 1988-1989 uczestnik misji organizacji Lekarze bez Granic z pomocą humanitarną dla ofiar wojny sowiecko-afgańskiej. W 1990 absolwent Uniwersytetu Friedrich-Aleksander w Erlangen, w 1991 Georg-Simon-Ohm-Hochschule w Norymberdze. 1992-1994 uczestnik misji humanitarnych na terenie b. Jugosławii. 1999 założyciel Polskiego Domu Kultury „Orzeł Biały” (La Casa de la Cultura Polaca „El Aguila Blanca”) w Montevideo (Urugwaj).

Autor książek z dziedziny ekonomii i marketingu: Dinero Virtu@l, Knowledge Management, Carrera de los expertos oraz zbioru opowiadań pt. Plan.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Jarosław Podsiadło