Marek Zieliński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marek Zieliński, ur. 7 X 1952 w Gorzowie Wlkp. Absolwent Politechniki Poznańskiej (1977).

1977-1990 pracownik Działu Transportu w Zakładach Metalurgicznych Pomet w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”.

1982-1988 organizator kolportażu wydawnictw niezależnych, m.in. pisma „Obserwator Wielkopolski”; stały uczestnik poznańskich demonstracji. 1982-1988 członek Rady Pracowniczej w Pomecie. 1985-1988 działacz Duszpasterstwa Świata Pracy, organizator spotkań i wykładów z zakresu historii, socjologii i katolickiej nauki społecznej.

W 1989 współorganizator reaktywowania „S” w Pomecie, w 1990 przewodniczący KZ. W 1989 zastępca szefa sztabu wyborczego KO „S” województwa poznańskiego. 1990-1992 wiceprzewodniczący ZR Wielkopolska, 1992-1993 członek Prezydium, 1990-1993 delegat na KZD. W 1995 założyciel i pierwszy przewodniczący Stowarzyszenia Solidarni z Bezrobotnymi. 1991-2001 poseł RP: 1991-1993 z listy „S” (od połowy kadencji sekretarz Klubu Parlamentarnego „S”), 1993-1997 z listy UD, 1997-2001 z listy UW. 1995-2005 w UW. Zatrudniony w Unii Wspólnego Inwestowania SA.

?