Maria Sierotwińska-Rewicka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maria Sierotwińska-Rewicka, ur. 12 VI 1937 w Krakowie, zm. 13 X 2011 w Chrzanowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydz. Filologii Polskiej (1956), Wyższej Szkoły Muzycznej, tamże (1959).

W 1950 relegowana z LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie za profanację portretów przywódców partyjnych, ukończyła prywatne LO PP Prezentek tamże. W 1956 uczestniczka demonstracji po inwazji wojsk sowieckich na Węgry. 1960-1962 asystentka w WSP w Krakowie, filia w Katowicach, 1962-1968 nauczycielka w Technikum Ekonomicznym w Krakowie-Nowej Hucie, 1968-1972 w LO PP Prezentek w Krakowie, 1972-1981 w XIII LO im. Bohaterów Westerplatte tamże. Od 1977 współpracowniczka KOR, następnie KSS KOR, sygnatariuszka listów protestacyjnych, 1977-1980 kolporterka wydawnictw niezależnych KOR/KSS KOR, KPN, ROPCiO.

Od IX 1980 w „S”, we IX 1980 współinicjatorka powołania MKZ Kraków, od 15 IX 1980 członek MKZ (odpowiedzialna za informację); członek KZ w XIII LO, następnie pracownik etatowy Sekcji Informacji ZR Małopolska, przedstawicielka MKZ i ZR na zebraniach założycielskich „S” w zakładach pracy Krakowa i Małopolski; w XI 1980 współzałożycielka pisma „Solidarność. Biuletyn Informacyjny” (od XII 1980 „Goniec Małopolski”), autorka tekstów, współredaktorka, organizatorka pracy wydawniczej, od IX 1981 w redakcji „Aktualności”; założycielka biblioteki wydawnictw niezależnych w ZR; od 5 III 1981 członek KOWzP w Krakowie.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, Gołdapi, tam autorka podziemnego pisma „Gołdapianka” (ręcznie spisywane wiadomości z nasłuchu RWE przez radio ukradzione pijanemu funkcjonariuszowi ZOMO), Darłówku, 11 VII 1982 zwolniona.

Po wyjściu na emigracji w USA, działaczka w środowisku Polonii w Los Angeles, była jednym z dyr. Kongresu Polonii Amerykańskiej w Kalifornii (1983-1986); współorganizatorka rocznicowych uroczystości patriotycznych, akcji zbierania funduszy na kolonie dla dzieci z Bieszczad, innych akcji charytatywnych, 1983-1989 członek Ruchu Społeczno-Politycznego Pomost, uczestniczka Renounce Yalta (Odwołać Jałtę); 1983-1992 stały współpracownik RWE, Polskiej Fali Radiowej w Los Angeles, „Nowego Dziennika” (Nowy Jork), „Gwiazdy Polarnej” (West Point); aktorka i piosenkarka Polsko-Amerykańskiego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej, współinicjatorka akcji medialnej mającej na celu rozpropagowanie Muzeum H. Modrzejewskiej w Santa Ana, działaczka i wykładowca w Klubie Inteligencji im. H. Modrzejewskiej w Los Angeles. Od 13 XII 1992 w Polsce. 1993-1996 nauczycielka w XIII LO w Krakowie. W 1994 współorganizatorka strajku nauczycieli w krakowskich szkołach średnich. Od 1995 na emeryturze. 1996-2001 nauczycielka w Prywatnym Liceum Aktorskim w Krakowie. Od 2000 członek Stowarzyszenia Internowani (Poznań), od 2005 w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa.

Autorka książki Rzeka Bernarda Ładysza (2006), współautorka (wraz z córką Bereniką Rewicką-Ładysz) Internowana, czyli pamiętnik podwójnie pisany (2006).

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Anna Kawalec, Sławomir Chmura