Maria Woś

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Maria Woś, ur. 10 V 1934 we Lwowie (obecnie Ukraina). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Polskiej (1957), w 1958 ukończyła Podyplomowe Studia Dziennikarskie.

W 1946 ekspatriowana do Wrocławia. W 1955 debiutowała jako dziennikarka na antenie Polskiego Radia Wrocław. 1957-1958 nauczycielka w X LO we Wrocławiu; od 1958 dziennikarka Polskiego Radia Wrocław, 1965-1969 prowadziła cykl programowy My Nastolatki, 1976-1981 cykl lekcji jęz. polskiego emitowany na antenie ogólnopolskiej, także audycje literackie, muzyczne, słuchowiska, reportaże, felietony; współpracowniczka prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”, od 1983 także „Nowego Życia”. W 1968 uczestniczka wydarzeń marcowych we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”, członek zespołu dążącego do zmian w mediach (uspołecznienie środków masowego przekazu).

13 XII 1981 złożyła rezygnację z pracy PR; następnie kolporterka prasy podziemnej. W 1982 nauczycielka jęz. polskiego w XIV LO we Wrocławiu. Od 1982 działaczka Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego: uczestniczka procesów sądowych (sporządzała i gromadziła dokumentację nt. naruszania prawa wobec represjonowanych).

W 1989 członek Wrocławskiego KO. Od 1989 ponownie zatrudniona PR Wrocław: autorka cotygodniowych felietonów, których wybór opublikowano w książce Felietony radiowe i na płycie CD (2006).

Uhonorowana Nagrodą Miasta Wrocławia (2004).

Artur Adamski