Marian Dzierżawa

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Dzierżawa, ur. 25 VII 1951 w Pszowie. Absolwent Zasadniczej Szkoły Górniczej w Pszowie (1968).

1968-1996 pracownik KWK Anna w Pszowie.

28 VIII – 3 IX 1980 współorganizator strajku w kopalni, członek KS; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej „S” w KWK Anna.

14-19 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Anna, przewodniczący KS. 19 XII 1981 aresztowany, zwolniony z pracy, przewieziony do KM MO w Wodzisławiu Śląskim, zwolniony 24 XII 1981, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny; 16 III 1982 przywrócony do pracy na nowych warunkach. W VIII 1988 uczestnik strajku w KWK Anna, wiceprzewodniczący KS. 1988-1989 przewodniczący TKZ, 1989-1999 przewodniczący KZ. 24-26 II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

W 1989 członek KO w Wodzisławiu Śląskim. Od 1996 na emeryturze.

Andrzej Kamiński