Marian Franciszek Król

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.
Marian Franciszek Król

Marian Franciszek Król, ur. 4 IX 1957 w Godziszowie. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Zespole Szkół Technicznych w Świdniku (1981).

Od 1976 zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik (od 1991 WSK PZL-Świdnik SA).

8-12 VII 1980 uczestnik strajku w WSK Świdnik. Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Oddziałowej.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku spacyfikowanego przez ZOMO, od 17 XII 1981 członek niejawnej KZ: współorganizator statutowej działalności KZ (składki, zasiłki, 2-krotnie wybory), pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, współorganizator, drukarz, kolporter niezależnego pisma zakładowego „Grot”, kolporter innych wydawnictw niezależnych, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1986-1989 przewodniczący niejawnej KZ, 1988-1989 wiceprzewodniczący TZR Środkowo-Wschodniego.

1989-2002 przewodniczący KZ. Od 1989 delegat na WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, w 1990 wiceprzewodniczący ZR. Od 1992 delegat na KZD, członek KK, od 2006 członek Prezydium KK. W 1990 członek regionalnego sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. W 1995 współtwórca AWS na Lubelszczyźnie, wiceprzewodniczący Zespołu Koordynacyjnego AWS, 1998-2001 w RS AWS, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Lublin. Od 2002 przewodniczący ZR Środkowo-Wschodniego, także wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, od 2003 członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Od 2003 członek Rady Fundacji „S” Rodzin.

Odznaczony Złotym Krzyżem zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

30 XII 1988 – 27 VII 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Świdniku w ramach SOR krypt. Ustawiacz.

?