Marian Nowak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Marian Nowak, ur. 7 XII 1950 w Mysłowicach. Ukończył ZSZ dla Pracujących w Mysłowicach (1968).

1965-1968 zatrudniony w Zakładzie Odlewniczym Metali Kolorowych w Mysłowicach, 1968-1973 w KWK Mysłowice, 1973-1994 w KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Moszczenica; od jesieni 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w kopalni, współorganizator nieformalnej podziemnej grupy „S” w KWK Moszczenica, działającej do 1988 (z udziałem Bolesławem Nowakiem, Antonim Słoniną, Piotrem Smudzińskim, Józefem Mylakiem, Jackiem Drogowskim, Jerzym Maciejowskim, Marianem Bujalskim, Jerzym Olszewskim, Alojzem Łaborą, Ryszardem Harym, Marianem Skórskim i Józefem Grabowskim). 1983-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy i KIK. 1984-1988 kolporter podziemnego pisma „Ość”, „RIS”, ulotek, znaczków poczt podziemnych itp; udostępniał mieszkanie na skrzynkę kolportażową. 17-27 VIII 1988 współorganizator strajku w KWK Moszczenica, przewodniczący KS, uczestnik 3-dniowego strajku pod ziemią. 24 X 1988 skazany przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju na karę 1,5 mies. więzienia w zawieszeniu. Zwolniony z pracy; przywrócony w XI 1988. 1988-1989 współwydawca pisma „Moszczenicki Informator «S»”. 24-26 II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

Od 1994 na emeryturze. 2001-2003 w LPR.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

W 1988 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOS krypt. Broszura; 1988-1989 w ramach SOR krypt. Komitet.

Andrzej Kamiński