Marian Witalis

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Witalis, ur. 14 X 1948 w Sanoku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kierunek filologia polska (1972).

1972-1976 nauczyciel w Technikum Mechanicznym i ZSZ w Sanoku, 1976-1982 dyr. Sanockiego Domu Kultury.

Od IX 1980 w „S”, udostępnił lokal w SDK dla MKZ, od 15 VIII 1981 MKK.

Po zajęciu lokalu 13 XII 1981 przez SB umożliwił działaczom „S” wyniesienie dokumentów i maszyn poligraficznych; ukrywał również Piotra Kaczmarczyka (z-cę przewodniczącego ZR Podkarpacie); organizator w Sanoku siatki kolportażu podziemnych wydawnictw z Krakowa i Warszawy. XII 1981 – X 1982 współzałożyciel i współwydawca (wraz z Marianem Pilchem) niezależnego „Biuletynu”. W I 1982 odwołany ze stanowiska dyr. SDK. 8 XI 1982 aresztowany, 31 XII 1982 zwolniony, oskarżony m.in. o wydawanie i kolportaż „Biuletynu”, 31 VIII 1983 Sąd Wojewódzki w Krośnie umorzył postępowanie karne na mocy amnestii z VII 1983, zastosowano dozór i 3-letni okres próbny. Po wyjściu działacz podziemia w Sanoku: m.in. współorganizator manifestacji 3 V, 31 VIII, 11 XI; uczestnik przygotowania tablic umieszczonych na kościele farnym Przemienienia Pańskiego poświęconych pamięci Grzegorza Przemyka, dowódców Armii Krajowej i Józefowi Piłsudskiemu; fundator (wraz z Tadeuszem Gackiem) tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce, którą delegacja sanockiej „S” przekazała 19 X 1986 proboszczowi parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

W 1989 działacz sanockiego KO, współorganizator kampanii wyborczej KO „S” przed wyborami 4 VI, w 1990 przed wyborami samorządowymi. 1989-2000 kierownik Urzędu Rejonowego w Sanoku. W l. 90. działacz UD, UW. Od 1999 na rencie.

2-13 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krośnie w ramach SOS; 20 IX 1982 – 14 IX 1984 przez KM MO/RUSW w Sanoku w ramach SOR krypt. Skansen, zdjęto z ewidencji 20 IX 1984; do 28 VII 1989 przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOS krypt. Fotograf.

Czesław Nowak