Marian Wróblewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Wróblewski, ur. 25 III 1955 w Libiszowie k. Opoczna. Student Politechniki Łódzkiej, Wydz. Mechaniczny (absolutorium 1984), absolwent Instytutu Wyższej Kultury Religijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1985).

1977-1980 uczestnik ROPCiO, działacz WZZ; drukarz, kolporter, organizator transportów niezależnych wydawnictw, uczestnik demonstracji patriotycznych 3 V, 11 XI, Grudnia'70; współorganizator akcji zamykania na kłódki kiosków Ruchu utrudniających sprzedaż prasy reżimowej.

We IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS PŁ, w 1981 delegat na I Zjazd Krajowy NZS w Krakowie, przewodniczący Komitetu Uczelnianego PŁ.

13 XII 1981 współorganizator druku, kolportażu oraz akcji ulotkowej. Członek Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy kościele oo. Jezuitów; zbierał informacje o sytuacji materialnej rodzin uwięzionych i internowanych. Współpracował ze strukturą wydającą pismo „Jesteśmy”. Współorganizator Mszy za Ojczyznę. Wielokrotnie represjonowany przez SB, 2-krotnie zatrzymany pod zarzutem włamania do klubu uczelnianego oraz szkoły podstawowej. W 1982 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Duszpasterstwa Akademickiego; 1982-1984 Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom. 1983-1984 nauczyciel wf w łódzkiej SP, 1984-1985 pracownik prywatnego warsztatu elektryczno-mechanicznego. W 1984 usunięty z akademika. 1985-1990 członek Młodzieżowej Spółdzielni Pracy.

1990-1998 z-ca wójta gminy Zgierz, 1999-2002 pracownik Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, 2002-2003 Serwisu Opon – Wiktor Zajkiewicz, od 2004 pracownik administracyjny Politechniki Łódzkiej. 1994-1996 członek Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych.

8 VI 1979 - 10 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR.

Wiesław Maciejewski