Marian Zbijowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Zbijowski, ur. 1 V 1957 w Bielsku Białej. Ukończył Liceum Zawodowe w Bielsku Białej (1977).

1972-1977 pracownik Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej, 1977-1979 Bielskiej Fabryki Armatur, 1979-2006 KWK XXX-lecia PRL (obecnie Pniówek) w Jastrzębiu-Zdroju. Od 2006 na emeryturze.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajk w KWK XXX-lecia PRL, IX 1980 – 2006 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK XXX-lecia PRL. 16-26 VIII 1988 współorganizator i członek KS tamźe. 1988/1989 członek TKZ, w jego mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy reaktywowanej „S” (mi.n. Leszek Szuwarski, Zbigniew Grzelak, Sławomir Kozłowski, Wiktor Krywulko).

W 1989 przez pół roku członek zarządu KZ w KWK XXX-lecia PRL. W 1990 i 1994 przewodniczący Rady Osiedla, przewodniczący, następnie członek Komisji Samorządowej Gminy Pawłowice z listy „S”, 2001-2005 ponownie przewodniczący.

Wyróżniony Odznaką Zasłużony dla Górnictwa KWK Pniówek (2006).

?