Marianna Żabińska

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Marianna Żabińska, ur. 4 I 1939 w Konopiskach k. Częstochowy. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Przemysłowy (1962).

1956-1957 pracownik biurowy w Kopalni Rudy Uranowej w Kowarach, w 1957 Biura Meldunkowego tamże; następnie we Wrocławiu: w 1962 stażystka w Zakładach Energetycznych, 1962-1964 starszy ekonomista w Zakładach Aparatury Ochrony Roślin, 1964-1968 starszy inspektor w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Pracy, 1968-1971 w Zjednoczeniu Budownictwa Rolnego, 1971-1977 w Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego, 1977-1983 główny specjalista w Przedsiębiorstwie Robót Izolacyjnych.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w PRI.

Po 13 XII 1981 działaczka podziemia; 1982-1983 udostępniała mieszkanie na skrzynkę kolportażową podziemnych wydawnictw RKS „S” Dolny Śląsk i Solidarności Walczącej (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, znaczków poczt podziemnych). W XII 1983 kierownik działu ekonomicznego w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu, 1983-1988 kierownik działu zatrudnienia i płac we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Geologicznym. Od XII 1983, po aresztowaniu Kazimierza Klementowskiego, udostępniała mieszkanie na zebrania przywódców SW (Kornela Morawieckiego, Hanny Łukowskiej-Karniej, Andrzeja Zaracha, Zbigniewa Bełza, Wojciecha Myśleckiego, Andrzeja Kołodzieja, Jana Pawłowskiego). Od 1984 zaprzysiężony członek SW, łączniczka Kornela Morawieckiego, uczestniczka demonstracji we Wrocławiu. 1988-1991 pracowniczka Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej we Wrocławiu.

Od 1989 członek KZ „S” w ZETO, następnie skarbnik. Od 1991 na emeryturze.

Maciej Olejniczak