Mariusz Grabowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mariusz Grabowski, ur. 16 V 1967 w Wałbrzychu. 1981-1985 uczeń I LO w Wałbrzychu. 1985-1987 student Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Chemii. 1987-1989 student Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Historii, w 1989 Wydz. Prawa i Administracji.

W 1982 uczestnik licznych demonstracji ulicznych i starć z ZOMO we Wrocławiu i Wałbrzychu. Od 1982 kolporter podziemnych wydawnictw. Od 1983 współtwórca struktur kolportażowych i podziemnych drukarni na terenie Wałbrzycha, Świebodzic, Świdnicy i okolic. W 1984 organizator na terenie Wałbrzycha i okolic (w późniejszych latach także Wrocławia) Grup Wykonawczych: kilkuosobowych zespołów młodzieżowych, specjalizujących się w akcjach ulotkowych, pisaniu na murach, itp. 1985-1990 aktywny uczestnik wrocławskich Duszpasterstw Akademickich. W 1985 inicjator powołania Międzyszkolnego Komitetu Oporu. W 1986 twórca młodzieżowego pisma „Szkoła”, w kolejnych latach współwydawca pism „Hej” i „BIUST”. Od 1986 współpracował ze strukturami NZS UWr i PWr. Współorganizator nagrań i emisji Radia NZS. 1987-1989 organizator obozów szkoleniowych dla uczestników młodzieżowej konspiracji, głównie w miejscowościach Pogórza Sudeckiego, przy współpracy zaprzyjaźnionych parafii katolickich. Celem obozów były szkolenia w obronie przed działaniami SB, kursy drukarskie, redakcyjne, spotkania z liderami opozycji; współtwórca emisji Radia MKO (audycje nadawane dzięki środkom Solidarności Walczącej). W VI 1987 i XII 1987 zatrzymany z podziemnymi wydawnictwami przez MO, 2-krotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu z zamianą na grzywnę. W V 1988 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr. W VIII 1988 organizator zebrań, które doprowadziły do strajków w kopalniach Wałbrzycha. Doradca KS, organizator łączności i dostawca prasy wydawanej przez „S” i Solidarność Walczącą. We IX 1988 inicjator ogólnopolskiej organizacji Ruch Młodzieży Niezależnej.

Od 1989 członek Rady Oddziału Solidarności Walczącej Dolny Śląsk, szef ds. druku. Od 1989 członek redakcji pisma „Solidarność Dolnośląska”. W V 1989 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr. 1990-1994 członek Partii Wolności. Od 1991 prowadzi własną działalność gospodarczą.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Artur Adamski