Mieczysław Garboś

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mieczysław Garboś, ur. 1 XII 1930 w Złotowie. Ukończył SP w Wąsoszu (1951).

1940-1944 wywieziony do Archangielska; do 1944 drwal, 1944-1945 owczarz w ZSRR (na Ukrainie), w 1945 repatriowany. 1945-1952 traktorzysta w PGR Czeladź Wielkopolska, 1952-1970 kierowca w PGR Wąsosz, 1970-1981 w PKS w Lubinie. 28 VI 1956 uczestnik buntu robotników HCP.

12-31 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w PKS w Lubinie, 27 VIII 1980 współorganizator, uczestnik akcji zablokowania autobusami bazy PKS, co było impulsem do rozpoczęcia strajku w kopalniach KGHM w Lubinie; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w PKS; od 1980 odpowiedzialny za transport sprzętu, materiałów poligraficznych na terenie Lubina.

Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy; do 1984 kolporter podziemnej prasy, ulotek, kaset; 29 VIII 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ KW MO w Legnicy, następnie od 31 VIII 1982 w AŚ w Nysie, tam uczestnik buntu więźniów i głodówki, 20 XII 1982 zwolniony; 1982-1984 (wraz z Edwardem Wóltańskim) przedstawiciel woj. legnickiego w Arcybiskupim Komitecie Charytatywnym we Wrocławiu, uczestnik akcji pomocy represjonowanym; współorganizator Mszy za Ojczyznę, Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie, m.in. spotkań z przedstawicielami kultury i nauki.

Od 1985 na emigracji w USA.

Edward Wóltański