Mieczysław Karol

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mieczysław Karol, ur. 17 II 1949 w Bolesławcu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Bolesławcu, kierunek mechaniczny (1967).

1967-1969 zatrudniony w Zakładach Górniczych Konrad w Iwinach, 1969-1975 w Zakładach Chemicznych Wizów, 1975-2003 w Zielonogórskich Kopalniach Surowców Mineralnych w Bolesławcu.

Od X 1980 w „S”, członek założyciel Tymczasowej Komisji Zakładowej w ZKSM, z-ca przewodniczącego KZ. I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej struktur „S” w Bolesławcu; łącznik z Solidarnością Walczącą we Wrocławiu, kolporter na terenie miasta i okolic wydawnictw podziemnych SW, ulotek; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, imprez patriotycznych (zabezpieczał je). W 1983 współzałożyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bolesławcu.

W 1989 członek KO „S” tamże. Obecnie na zasiłku przedemerytalnym (po likwidacji zakładu pracy).

Michał Orlicz