Mieczysław Stopyra

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mieczysław Stopyra, ur. 12 VIII 1932 w Tuczempach k. Jarosławia. 1948-1949 uczeń Technikum Drogowego w Jarosławiu.

1974-1981 w PZPR, członek egzekutywy Komitetu Gminnego PZPR; radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Przemyślu; przewodniczący Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Jarosławiu; członek rady nadzorczej w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska tamże.

W XII 1980 współorganizator Komitetu Założycielskiego Solidarność Wiejska w Tuczempach, skarbnik Koła tamże, następnie do VII 1981 skarbnik Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Solidarność Wiejska w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu. Od l. 80. współwłaściciel rodzinnego gospodarstwa rolnego pn. Solidarność. I-II 1981 uczestnik strajku ustrzycko-rzeszowskiego, organizator zaopatrzenia dla strajkujących.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 15 III 1982. Po wyjściu od VIII 1982 współpracownik siatki kolportażowej wydawnictw podziemnych w Jarosławiu, uczestnik tzw. spotkań krasiczyńskich i duszpasterstwa w Jarosławiu. 1982-1987 wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godz., rewizje w gospodarstwie; współorganizator i uczestnik pielgrzymek na Jasną Górę.

Autor wspomnień Moja droga do NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych (Tuczempy 1989).

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (2007), wyróżniony Złotą Odznaką PZPN za wybudowanie stadionu sportowego w Tuczempach (2006).

Michał Stręk