Mirosław Jan Augustyn

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosław Jan Augustyn, ur. 2 VIII 1956 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek socjologia (1983).

1979-1983 kolporter wydawnictw NOWej, „Czasu kultury”, „Solidarności”, biuletynów NZS, KOS, KSS KOR.

Jesienią 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS, następnie sygnatariusz porozumienia dot. rejestracji NZS i ws. zmiany ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, od 17 II 1981 członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, w IV 1981 delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie; współzałożyciel, redaktor, drukarz „Uniwersyteckiego Biuletynu Informacyjnego”, współpracownik redakcji Biuletynu Kulturalno-Społecznego „Roztopy”, pisma „Pohybel”. Podczas studiów represjonowany z powodów politycznych.

12 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, 28 IV 1982 zwolniony. 1982-1983 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego. 1983-1990 pracownik Przedsiębiorstwa Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Poznaniu.

1989-1990 członek KZ tamże. Od 1990 współwłaściciel, następnie właściciel firmy Comtext Sp. z o.o. Od 2005 członek stowarzyszenia Klub NZS ʼ80.

Cyryla Staszewska