Mirosław Stanisław Rogoziński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosław Stanisław Rogoziński, ur. 22 XII 1957 w Ćmielowie. Ukończył ZSZ nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim (1975).

1970-1998 piłkarz. Od 1975 pracownik Zakładów Porcelany Ćmielów (od 1997 ZP Ćmielów Sp. z o.o.).

Od 1981 w „S”.

W 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S”, następnie wiceprzewodniczący, od 1995 przewodniczący KZ, od 1995 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Sandomierska, od 1998 członek ZR, od 2002 Prezydium ZR, 1998-2006 delegat na KZD, 2002-2006 członek KK; od 1998 wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Ceramików, członek Sekretariatu Przemysłu Chemicznego, od 2002 członek Rady Sekretariatu; 1989/1990-1995 przewodniczący Rady Pracowniczej. 1994-2003 ławnik Sądu Pracy w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu. 1998-2002 w RS AWS, pełnomocnik Komitetu Wyborczego w wyborach samorządowych. 1998-2002 wiceprezes Klubu Sportowego MKS Świt w Ćmielowie.

?