Piotr Blaut

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Blaut, ur. 30 IV 1948 we wsi Zborowskie k. Lublińca. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową.

1980-1983 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy. Po 13 XII 1981 zaangażowany w podziemną działalność „S”, uczestnik zbiórek pieniężnych na pomoc rodzinom internowanych działaczy „S”. IV-XI 1982 członek Grupy Kolka, uczestnik spotkań Grupy m.in. w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. Redaktor, drukarz i kolporter „Kuriera Wojennego” wydawanego prze Grupę oraz „Wiadomości Wojennych”, kolporter ulotek i pism podziemnych (m.in. „GROS”) na terenie KWK Manifest Lipcowy i Jastrzębia-Zdroju (m.in. z Jarosławem Kolkiem i Romanem Horakiem). 12 XI 1982 83 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 21 IV 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata.

Andrzej Kamiński