Piotr Franciszek Marzec

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Franciszek Marzec, ur. 20 VI 1954 w Wieliczce. Ukończył Technikum Elektrotechniczne w Krakowie (1976).

1976-1979 pracownik odpowiedzialny za utrzymanie ruchu elektrycznego w Zakładach Górniczych Lubin; 1979-1986 elektromechanik maszyn i urządzeń górniczych w Kopalni Soli Wieliczka; 1980 – I 1981 oddelegowany do MKZ, przewodniczący KZ na etacie związkowym.

27 VIII 1980 współinicjator strajku w Kopalni Soli Wieliczka, współautor przedstawionych dyrekcji zakładu postulatów. 2-5 IX 1980 współorganizator strajku okupacyjnego tamże, wiceprzewodniczący KS; we IX 1980 sygnatariusz Porozumienia Płacowego zawartego z wiceministrem Edwardem Grzywą. Od 15 IX 1980 członek założyciel MKZ „S” Kraków, 1980-1981 organizator działalności wydawniczej Sekcji Informacji „S” Regionu Małopolska. We IX 1980 współzałożyciel, do I 1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w Kopalni Soli Wieliczka, I-XII 1981 przewodniczący KZ „S” w tej kopalni. III 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej KOWzP. 17 V 1981 uczestnik Białego Marszu po zamachu na Jana Pawła II, 7 VIII 1981 marszu przeciwko zubożeniu.

15 XII 1981 – 6 I 1982 w ukryciu (w prywatnych mieszkaniach i na plebaniach). 6 I – 14 VI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, I-II 1982 uczestnik strajku głodowego tamże; I-VI 1982 autor, redaktor, drukarz i organizator działalności wydawniczej w Załężu. 1982-1986 uczestnik konspiracyjnej „S” i działalności opozycyjnej poza strukturami, m.in. organizator akcji ulotkowych i plakatowych, pomocy finansowej i materialnej dla represjonowanych, uczestnik działalności samokształceniowej oraz kolportażu niezależnych wydawnictw; 1982-1984 organizator zbierania informacji dot. samorządów pracowniczych. 1984-1986 członek Samorządu Pracowniczego w Kopalni Soli Wieliczka na zlecenie „S”. W 1986 zmuszony do odejścia z pracy, brak możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami. Od 1986 właściciel firmy prywatnej.

2003-2006 ławnik Sądu Rejonowego w Wieliczce. W 2006 kandydat niezależny na radnego w Wieliczce w wyborach samorządowych; od 2010 radny Miasta Wieliczka (niezależny, z listy PO), wiceprzewodniczący Klubu Radnych Platforma Ponad Podziałami, członek Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego oraz Praworządności i Porządku Publicznego. Od 2007 członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy AK.

Do 20 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KWMO w Krakowie w ramach KE.

Paweł Goleń, Sławomir Chmura