Piotr Szczepański

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Szczepański, ur. 21 I 1951 w Warszawie. Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej (1976).

1976-1985 pracownik dydaktyczno-naukowy PW.

1980-1989 w „S”, członek KZ na PW, w 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 współpracownik RKW i innych struktur podziemnych Regionu Mazowsze, 1982-1985 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB, 1981-1987 pozbawiony możliwości pracy w swoim zawodzie. W 1988 zatrudniony w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, 1988-1990 w Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę.

W 1989 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek Prezydium ZR. 1990-1993 radca Ambasady RP w Waszyngtonie, od 1993 ponownie pracownik Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę, od 1999 prezes Zarządu. Od 1994 członek Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, od 1999 członek Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pierzchnica.

?