Piotr Zawiślak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Piotr Zawiślak, ur. 26 1958 w Krakowie. Absolwent elektroniki na AGH w Krakowie.

W 1980 zatrudniony jako operator frezarki numerycznej w Krakowskiej Fabryce Aparatury Pomiarowej, następnie jako pomocnik techniczny w Uczelnianym Centrum Informatyki na AGH.

Od 1980 w „S”. W 1981 drukarz w Sekcji Informacji ZR Małopolska.

Po 13 XII 1981 wrócił do pracy w UCI jako konserwator sprzętu informatycznego. Po 13 XII 1981 drukował pismo „13 Grudnia”. 1982-1983 kurier w ramach MKS Kraków, następnie członek tzw. Sekretariatu, m.in. odpowiedzialny za druk i kolportaż „Kroniki Małopolskiej”. W 1983 zwolniony z pracy w związku z prowadzoną działalnością opozycyjną i przez kilkanaście miesięcy pozostawał na utrzymaniu związku. 1984-1985 zatrudniony w MPK Kraków jako starszy referent ds. technicznych. 1985-1994 pracownik Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet w Krakowie. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, dwukrotnie aresztowany: po raz pierwszy podczas druku ulotek namawiających do bojkotu wyborów, uwolniony po kilku miesiącach na mocy amnestii; po raz drugi aresztowany 9 II 1985, skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

1989-1992 przewodniczący KZ „S” w firmie Cyfronet. Od 1994 zatrudniony w spółce akcyjnej ESC.

Mateusz Konczal