Radio BIT

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Radio BIT, (Radiostacja Topolówka), podziemne radio utworzone w 1983 z inicjatywy: Marka Kowalika, Krzysztofa Lubiańca, Radosława Szmytkowskiego i Wiesława Wiśniewskiego. Była to najprawdopodobniej jedyna rozgłośnia uczniowska na terenie kraju. Pomysłodawcą uruchomienia radiostacji był M. Kowalik, który od kolegi otrzymał schemat nadajnika na fale UKF o małym zasięgu (ok. 30 m). Pierwszy taki nadajnik wykonano wczesną wiosną 1983 i rozpoczęto próby. Chłopcy wkładali do teczki magnetofon z podłączonym do niego nadajnikiem i ćwiczyli nadawanie, chodząc na ulicy. Wtedy też skonkretyzował się pomysł stworzenia szkolnej radiostacji. Termin 1. audycji wyznaczono na 3 V 1983. Nie doszło jednak do niej z powodu kłopotów R. Szmytkowskiego ze SB. Do dekonspiracji grupy nie doszło i uczniowie III LO w Gdańsku postanowili kontynuować przygotowania do uruchomienia radiostacji, przesuwając je na 2. poł. 1983. W XI 1983 do działań związanych z przygotowaniem audycji został wciągnięty kolejny uczeń Topolówki związany z młodzieżowym podziemiem, Jacek Kurski, znalazł on spikerkę spoza szkoły, która nagrała na taśmę magnetofonową wcześniej przygotowane teksty. 1. audycję Radio BIT nadało 15 XII 1983 na częstotliwości: 70 i 72 MHz. Wiosną 1984 nadano jeszcze kilka kolejnych audycji. Część uczniów nagrywała je na magnetofony. Wszystkie transmisje rozpoczynały się fragmentem Murów Jacka Kaczmarskiego. W tym czasie spikerkami Radia BIT były uczennice IX LO w Gdańsku Aleksandra Sukowska i Dorota (nazwiska nie udało się ustalić). Przed maturą, pod koniec IV 1984, M. Kowalik, K. Lubianiec, R. Szmytkowski i W. Wiśniewski przekazali większość sprzętu Piotrowi Sawickiemu, który kontynuował działalność radiostacji w roku następnym. Niektóre audycje Radiostacji Topolówki zostały przekazane do Radia Wolna Europa, które je retransmitowało. Nie udało się ustalić, kiedy Radio BIT zakończyło działalność.

Jarosław Wąsowicz SDB