Rafał Zygmunt Zapadka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Rafał Zygmunt Zapadka, ur. 21 X 1952 w Jarocinie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek socjologia (1976).

1974-1979 kierownik działu w Wojewódzkim Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.; w 1978 współinicjator Spotkań Twórców i Wykonawców Piosenki Amatorskiej w Myśliborzu; 1979-1982 kierownik Ośrodka Opiekuna Społecznego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Gorzowie Wlkp.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy (z Antonim Monachem) w zakładzie pracy dla rodzin internowanych; od 1983 współpracownik, członek podziemnej RKW „S” w Gorzowie Wlkp., autor tekstów (ps. Marcin Konwa) w piśmie RKW „Feniks”, współprowadzący (z Wojciechem Szczepanowskim) redakcji tegoż. I 1988 – I 1990 członek jawnej Rady Regionu „S” w Gorzowie Wlkp.; 1988-1989 współinicjator, współorganizator „Gazety Mówionej”. 1982-1983 agent ubezpieczeniowy w PZU, 1983-1984 kierownik stołówki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu filia w Gorzowie Wlkp., 1984-1986 klubu osiedlowego w Gorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 1986-1989 na rencie.

IV-VII 1989 przewodniczący KO „S” w Gorzowie Wlkp. 1989 – I 1990 pracownik Rady Regionu „S”, szef redakcji oficjalnej edycji pisma „Feniks”; w 1990 pracownik Zarządu Gorzowskiego Wydawnictwa Obywatelskiego, następnie właściciel Wydawnictwa Zapadka. Od 1993 w UPR.

Autor publikacji prasowych, audycji radiowych o tematyce politycznej w regionalnych mediach.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Grażyna Pytlak