Roman Brunon Schefke

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Roman Brunon Schefke, ur. 21 IX 1941 w Gdyni. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Wodnego (1965), w 1973 doktorat.

1951-1955 w ZHP; 1960-1965 w ZSP. W X 1956 uczestnik trzech spontanicznych wieców zorganizowanych przez studentów PG z poparciem dla zmian w polityce wewnętrznej kraju. 1959-1960 pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, w 1960 Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 1965-1991 pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Poznaniu. 1965-1980 w ZNP, członek Rady Zakładowej w AR, przewodniczący Rady Oddziałowej; 1971-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel, następnie przewodniczący Komitetu Założycielskiego w AR, od V 1981 wiceprzewodniczący KZ; we IX 1980 uczestnik spotkania powołującego MKZ, następnie członek Prezydium MKZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR, delegat na I KZD; 10 X 1980 inicjator, następnie wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956; w 1981 uczestnik spotkania założycielskiego PPD w Poznaniu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie k. Gniezna, 7 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu działacz podziemnych struktur „S”; 5 I 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

1989-1990 członek KZ „S” na AR; 1991-1993 kierownik Działu szkoleń KK w Gdańsku, 1993-2000 dyrektor generalny Fundacji Gospodarczej „S” tamże, 2000-2003 członek Zarządu Solarpol Sp. z o.o. w Rumii, 2003-2004 specjalista w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Oddział w Poznaniu, 2004-2008 główny specjalista w AR w Poznaniu.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego (2005).

26 XI 1980 – 13 VI 1988 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach KE.

Cyryla Staszewska