Roman Sroka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Roman Sroka, ur. 10 III 1961 w Leżajsku. Wykształcenie zawodowe.

W 1981 zatrudniony w „S” RI w Leżajsku.

1982-1988 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych. Od 1983 uczestnik spotkań krasiczyńskich, zatrzymany po manifestacji 3 V 1983 w Rzeszowie, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. Inicjator działań opozycyjnych na terenie Ziemi Leżajskiej, głównie w ramach „S” RI, m.in. założyciel Bractwa Trzeźwości w Brzózie Królewskiej. Pomysłodawca, współwydawca, redaktor i drukarz pisma TKW w Leżajsku „Żądło” (IV 1984 – 1985). Od 1984 współpracownik Solidarności Walczącej Oddział Rzeszów. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i przeszukiwany, zastraszano m.in. jego ojca Wiktora (działacza wiejskiego i „S” RI) oraz żonę z kilkorgiem nieletnich dzieci. Od III 1984 współorganizator (wraz z m.in. Mieczysławem Liberem i Stanisławem Sołkiem) struktur TKW w Leżajsku. W II 1985, po obchodach 4. rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, zatrzymany (wraz z ojcem), po kilkugodzinnym przesłuchaniu zwolniony (następnie kilkakrotnie przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze). 28 III 1985 aresztowany za druk materiałów wzywających do udziału w strajku ogłoszonym przez TKK na dzień 28 II 1985 i ich kolportaż na terenie Biedaczowa, Woli Żarczyckiej, Brzózy Królewskiej, Brzózy Stadnickiej oraz Brzyskiej Woli, sądzony wraz z Andrzejem Filipczykiem i Jerzym Kajakiem, 17 V 1985 skazany na 1 rok więzienia, do I 1986 więziony w ZK w Załężu k. Rzeszowa, Łęczycy i Barczewie. 1986-1988 kolporter prasy podziemnej otrzymywanej z Rzeszowa (m.in. „Solidarność Trwa”, „Galicja”, „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”).

Na początku l. 90. przez rok w USA; po powrocie prowadził własne gospodarstwo rolne w Brzózie Królewskiej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Michał Stręk