Romuald Ratyni

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Romuald Ratyni, ur. 21 IX 1925 w Brześciu n. Bugiem (obecnie Białoruś), zm. 27 I 1992 w Jeleniej Górze. Ukończył Państwowe Liceum Felczerskie w Kłodzku (1956).

W 1943 przetrzymywany przez Niemców w obozie przejściowym w Lublinie, w 1944 skierowany do batalionów roboczych, gdzie ciężko zachorował. Po wojnie przeszedł rehabilitację w Kamiennej Górze i Kowarach, ale pozostał kaleką. 1950-1951 kancelista w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych w Jeleniej Górze, 1951-1953 referent gospodarki materiałowej w Jeleniogórskich Zakładach Papierniczych, 1956-1962 felczer w Państwowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie, 1956-1969 w Domu Wypoczynkowym Krokus tamże, 1969-1972 w Zarządzie Okręgowym FWP tamże, 1972-1978 w Przychodni Przyzakładowej Huty Szkła Kryształowego Julia tamże, 1977-1992 w Specjalistycznym Przemysłowym ZOZ w Jeleniej Górze, od 1978 na rencie, nadal zatrudniony na umowy czasowe w ZOZ, 1979-1980 pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Zakładowego w ZOZ. I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana oraz strajku 25 III – 2 IV 1981. W 1981 delegat na I WZD Regionu Jeleniogórskiego, członek ZR, delegat na I KZD. Zaangażowany w prace nad poprawą stanu służby zdrowia w regionie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i w Darłówku, zwolniony 7 X 1982. Po wyjściu na wolność odmówiono mu ponownego zatrudnienia w ZOZ. Od 1987 na emeryturze.

Do 12 IV 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Felczer.

Ivo Łaborewicz