Romuald Winciorek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Romuald Winciorek, ur. 10 V 1920 w Lipcach k. Skierniewic, zm. 20 X 2003.

Działacz ZHP, od 1938 członek Harcerskich Drużyn Przeciwlotniczych. W 1939 uczestnik kampanii wrześniowej. Po klęsce w 1939 włączył się w działalność konspiracyjną pierwszych podziemnych organizacji ziemi skierniewickiej. Od 1941 członek ZWZ. Od 1942 żołnierz oddziałów AK, współpracował z organizacją Żegota. Od 1945 członek organizacji Wolność i Niezawisłość; założył komórkę WiN w Świebodzicach na Dolnym Śląsku; jako pracownik Polskiego Urzędu Repatriacyjnego zaangażowany w ukrywanie ściganych przez UB członków ruchu oporu. Od 1949 prowadził gospodarstwo rolne w Wilczynie Leśnym k. Wrocławia. Od VIII 1968 wykonywał napisy na murach w proteście przeciw interwencji w Czechosłowacji, od XII 1970 przeciw zbrodniom na Wybrzeżu, także w 1976 (malował głównie na budynkach wzdłuż trasy kolejowej Wrocław – Poznań). Od 1979 współpracownik „Biuletynu Dolnośląskiego” (zaangażowany w druk i kolportaż), prowadził w swoim środowisku bibliotekę niezależnych wydawnictw.

W 1980 aktywny uczestnik tworzenia struktur NSZZ RI „S”.

Po 13 XII 1981 ukrywał poszukiwanych przez SB, organizator pomocy żywnościowej dla rodzin prześladowanych, udostępniał dom na potrzeby konspiracyjnego druku. Od XII 1981 współorganizator sieci kolportażowej RKS „S” Dolny Śląsk. Od VI 1982 ściśle współpracował z Solidarnością Walczącą. Z jego gospodarstwa rolnego nadawano audycje Radia SW. Nękany przez SB zatrzymaniami, rewizjami, przesłuchaniami i rozmowami ostrzegawczymi. Uczestnik wielu przedsięwzięć mających na celu odbudowę niezależnego ruchu „S” RI.

W 1989 zaangażowany w próby reaktywacji PSL (do czasu opanowania tej inicjatywy przez aparat ZSL). Od 1990 członek Partii Wolności.

Do 25 X 1989 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Trzebnicy w ramach SOR krypt. Solidarność Chłopska.

Artur Adamski