Ryszard Grzegorz Obidowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Grzegorz Obidowski, ur. 13 VII 1947 w Garbatce-Letnisku k. Kozienic. Ukończył zasadniczą szkołę zawodową przy Zakładach Mechanicznych Ursus (1965).

Po ukończeniu szkoły zatrudniony w ZM Ursus. W 1976 uczestnik strajku w ZM Ursus.

Od IX 1980 w „S”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Ursusie spacyfikowanego przez ZOMO. 1982-1989 kolporter prasy i wydawnictw niezależnych, współorganizator pomocy dla osób represjonowanych. 1983-1989 członek TKZ; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.

Od 1989 członek Komisji Fabrycznej w ZPC Ursus, 1993-1998 delegat na WZD Regionu Mazowsze. Od 2001 w LPR, współzałożyciel struktur LPR w Ursusie. Od 2002 na świadczeniach przedemerytalnych.

?