Ryszard Nikodem Wichorowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Nikodem Wichorowski, ur. 3 IV 1937 w Kolonii Józefek, k. Radzynia Podlaskiego. Ukończył Technikum Mechaniczne w Zamościu (1970).

1961-1993 pracownik Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej tamże.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w PPKS Zamość, członek Zarządu MKZ w Zamościu. W 1981 sekretarz Zarządu Oddziału Zamość. 14 XII 1981 – 7 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie. Po wyjściu kolporter prasy i niezależnych wydawnictw, organizator pomocy dla osób represjonowanych.

W 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” Oddział w Zamościu i TZR Środkowo-Wschodniego. W VI 1989 wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Zamościu. 1989-1990 współzałożyciel i członek Prezydium KO „S” tamże. 1989-1991 współtwórca i przewodniczący MKK; współzałożyciel, członek Zarządu KKK PPKS z siedzibą w Gdańsku; członek ZR i delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego. 1989-1992 przewodniczący KZ. W 1995 wiceszef Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy w Zamościu. 1995-1998 założyciel i członek Akcji Katolickiej Grupy Inicjatywnej, od 1998 skarbnik Prezydium Akcji Katolickiej. Od 2001 w LPR. W 2002 inicjator i założyciel KZ Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału Zamość. Od 1993 na emeryturze.

?