Ryszard Władysław Bugryn

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ryszard Władysław Bugryn, ur. 19 IX 1938 w Jarosławiu. Ukończył Technikum Budowlane tamże (1956).

1957-1958 zatrudniony w Instytucje Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Ożańsku k. Jarosławia, 1958-1959 w Rejonie Lasów Państwowych w Lubaczowie, 1959-1983 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, 1983-1987 w Przedsiębiorstwie Polonijnym Carpatia, od 1987 własna działalność gospodarcza.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w PGKiM, następnie przewodniczący KZ; w VI 1981 wiceprzewodniczący Komitetu Związkowego w Jarosławiu, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego.

Po 13 XII 1981 współpracownik podziemnych struktur „S” w Jarosławiu, 1982–1988 uczestnik siatki kolportażowej; wielokrotnie przesłuchiwany, kilkakrotnie rewizje w domu. 1983-1984 dwukrotnie skazany na karę grzywny przez Kolegium Orzekające w Jarosławiu. W XII 1987 współorganizator Tymczasowej Komisji Wykonawczej „S” Ziemi Jarosławskiej; 1988-1989 uczestnik reaktywowania struktur „S”.

1989-1990 członek KO w Jarosławiu; od 1990 w PC w woj. przemyskim, 1990-1994 radny Miasta Jarosław. Od 2005 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2009).

Michał Stręk