Ryszard Zemke

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Ryszard Zemke, ur. 28 X 1946 w Elblągu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Organizacji i Zarządzania (1983).

1967-1969 inspektor w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Elblągu, 1969-1971 pracownik Elbląskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, 1971-1975 z-ca kierownika w Gdańskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów Trójbet Zakład w Elblągu, 1975-1983 technolog w Zakładzie Produkcji Przemysłowej Elbląskiego Kombinatu Budowlanego (znanym jako Fabryka Domów), I-II 1983 kierownik Rejonowego Zakładu Działalności Socjalnej Spółdzielczości Pracy w Gdańsku Baza w Kątach Rybackich. 1974 – IX 1980 w PZPR, złożył legitymację na zebraniu POP w zakładzie pracy.

Od IX 1980 w „S”, członek Oddziałowego Komitetu Założycielskiego w FD, od X 1981 przewodniczący Komisji Oddziałowej tamże.

14-16 XII 1981 współorganizator strajku w FD, przewodniczący KS; 14 XII 1981 – 1983 działacz TKZ „S” w FD, do końca 1982 kolporter wydawnictw podziemnych: „Zwyciężymy”, „Opornika Elbląskiego”, „Gońca Wojennego”, „Biuletynu Informacyjnego TZR NSZZ «Solidarność» Regionu Elbląskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, współpracownik TZR „S”, współorganizator pomocy dla represjonowanych. 9 II 1983 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO, następnie AŚ w Elblągu, 26 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy, od 1983 na rencie. Po wyjściu działacz Diecezjalnego Komitetu Pomocy Rodzinom Aresztowanych i Internowanych w Olsztynie Filia w Elblągu przy parafii św. Pawła Apostoła; organizator działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże, m.in. wyjazdów na Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, kursów samokształceniowych przy okazji comiesięcznych Mszy za Ojczyznę. W 1987 współzałożyciel oddziału Bractwa Oblatów św. Brygidy w Elblągu, w VI 1987 organizator grupy elbląskiej w służbie ochrony podczas wizyty Jana Pawła II w Gdańsku.

1993-1994 pracownik Urzędu Miejskiego w Elblągu, 1995-2009 dorywczo inspektor nadzoru w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Od 2003 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w l. 1980-1990 Regionu Elbląskiego, od 2006 członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu.

Hieronim Guzowski