Typy

Z Encyklopedia Solidarności

Poniżej znajduje się lista wszystkich typów danych, które mogą zostać przypisane atrybutom.

Lista typów danych