Stanisław Józef Wicik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Józef Wicik, ur. 9 IV 1958 w Gorzowie Wielkopolskim. 1977-1984 student seminarium duchownego.

W 1977 po rozpoczęciu studiów w seminarium powołany, wbrew obowiązującym porozumieniom państwa z Kościołem, do zasadniczej służby wojskowej w Jednostce Specjalnej w Brzegu n. Odrą.

Od VIII 1984 po przerwaniu studiów zatrudniony jako katecheta w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gorzowie. Od 1984 po nawiązaniu kontaktu z Teresą Klimek i ks. Witoldem Andrzejewskim współpracownik, następnie członek tajnej RKW w Gorzowie, organizator druku regionalnych pism podziemnych: „Feniks”, „Pokolenie”, „Szaniec”, „Sokół” i „Aspekty” (we współpracy m.in. z Grażyną Pytlak, Kazimierzem i Arkadiuszem Marcinkiewiczami, Antonim Monachem, Markiem i Waldemarem Rusakiewiczami, Jarosławem i Grzegorzem Sychlami, Jarosławem Wojewódzkim i Krzysztofem Sobolewskim) oraz gorzowskiej edycji „Tygodnika Mazowsze”, od XI 1984 wprowadził w regionie metodę sitodruku; organizator kolportażu wydawnictw podziemnych spoza Gorzowa oraz emigracyjnych; fotograf dokumentalista akcji protestacyjnych w regionie; 1985-1986 realizator emisji audycji Radia „S” w Gorzowie (we współpracy z Bronisławem Żurawieckim). 30 VIII 1986 aresztowany wraz z Zenonem Michałowskim, Romualdem Osipowiczem i B. Żurawieckim, przetrzymywany w AŚ w Zielonej Górze, zwolniony 29 IX 1986 w wyniku warunkowego umorzenia postępowania.

Od 1988 na emigracji w Australii, początkowo w Melbourne, od 1989 w Adelajdzie. 1989-1992 absolwent studiów w University of South Australia w zakresie systemów komputerowych. W l. 90. pracownik firmy multimedialnej, od 2000 własna działalność gospodarcza w branży nieruchomości.

Grażyna Pytlak