Stanisław Kulig

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Kulig, ur. 7 XI 1948 w Jaśle, zm. 3 XII 2000 tamże. Ukończył Studium Nauczycielskie w Jaśle, kierunek historia. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Historii Ogólnej.

1972-1977 nauczyciel historii w Zasadniczej Szkole Górniczej przy KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, wychowawca, kierownik internatu.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S”, od 1982 członek Komisji Koordynacyjnej „S” w Jaśle, inicjator, wydawca, autor, redaktor naczelny, kolporter podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Solidarność”. 6 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Łupkowie, 9 XII 1982 zwolniony. Organizator wyemitowanej 7 X 1984 przez KK „S” na falach UKF 10-minutowej audycji radiowej, w której odczytano fragmenty Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz nazwiska osób internowanych i represjonowanych z regionu jasielskiego; organizator spotkań z zaangażowanymi w działalność podziemną ludźmi ze świata estrady, m.in. z Maciejem Zembatym. 1983-1987 legalizator, starszy legalizator i inspektor okręgowy w Urzędzie Miar w Jaśle. W 1988 objęty dozorem prokuratorskim.

1994-1999 specjalista ds. składu komputerowego, redaktor naczelny, redaktor techniczny „Nowego Podkarpacia” w Krośnie. Od I 2000 na rencie.

Stanisław Fryc