Stanisław Marczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Marczak, ks., ur. 31 X 1937 w Jaśliskach k. Krosna. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, w 1955 święcenia kapłańskie; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1965); w 1975 doktorat.

Od 1965 wikariusz i katecheta w Zręcinie, Sanoku i Jarosławiu; od 1975 katecheta w szkołach średnich na terenie parafii św. Stanisława w Jaśle.

Od IX 1980 związany z „S”, w 1981 członek Prezydium MKZ w Jaśle.

Po 13 XII 1981 związany z podziemnymi strukturami „S” w Jaśle, inicjator (wraz z ks. Stanisławem Kołtakiem) comiesięcznych Mszy za Ojczyznę w kościele św. Stanisława; w 1982 współorganizator (wraz z ks. S. Kołtakiem) Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Stanisława. 13 I 1982 przesłuchiwany w KW MO w Krośnie, straszony wyrzuceniem przez okno z 10. piętra; 10 V 1987 koncelebrował (wraz z archiprezbiterem jasielskim ks. Alfredem Solarskim i ks. S. Kołtakiem) mszę św. z okazji odsłonięcia na ścianie kaplicy gimnazjalnej kościoła św. Stanisława tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce.

Od 1990 katecheta w I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. W 1991 odznaczony godnością kapelana honorowego Jana Pawła II. W 1994 nominowany na wykładowcę teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie oraz etyki na in. świeckich uczelniach tamże.

Stanisław Fryc