Stanisław Olech

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Olech, ur. 26 XI 1941 w Wysokiej k. Łańcuta. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Mielcu (1957).

Od 1958 zatrudniony w Łańcuckiej Fabryce Śrub (później Śrubex SA) w Łańcucie.

Od jesieni 1980 w „S”; współorganizator zakładowych i regionalnych struktur „S”, wiceprzewodniczący KZ w ŁFŚ, członek Prezydium MKZ w Rzeszowie; w 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, przewodniczący MKK w Łańcucie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony w I 1982. W 1983 przeniesiony na stanowisko pracy niezgodne z zaleceniami lekarskimi; w l. 80. zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.

W 1989 członek KO w Łańcucie, 1992-1995 wiceprzewodniczący KZ „S” w ŁFŚ. W 1989 przewodniczący Rady Pracowniczej w swoim zakładzie. 1995-1998 przewodniczący KZ „S”, 1996-1988 wiceprzewodniczący MKK w IX Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego; 1992-1998 delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego, 1995-1998 na kolejne KZD. 1990-1998 radny Miasta Łańcut. 1995-1998 w ROP. 1995-2003 ławnik Sądu Rejonowego w Łańcucie, 1995-2003 członek Rejonowej (następnie Powiatowej) Rady Zatrudnienia w Łańcucie. Od 1998 na emeryturze; honorowy przewodniczący KZ w FŚ Śrubex SA. W 2005 współzałożyciel i członek rzeszowskiej Grupy Ujawnić Prawdę.

Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2000), odznaczony Medalem Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego (2009).

5 III 1981 – 20 VII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 10 VI – 23 XI 1982 przez Wydz. V KW MO w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Kolporter; 11 V 1984 – 22 VIII 1985 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie/p. I RUSW w Łańcucie w ramach SOR krypt. Kret.

Michał Stręk