Stanisław Ryszard Sikorski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Stanisław Ryszard Sikorski, ks., ur. 3 IV 1951 w Wawrzęczycach k. Starachowic. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1975), Instytutu Teologicznego w Radomiu, filii Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2001), święcenia kapłańskie (1975).

1975-1977 wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Goźlicach k. Sandomierza, 1977-1980 w parafii św. Józefa w Sandomierzu, 1980-1982 w parafii św. Marcina w Opatowie, duszpasterz pracowników Zakładów Przemysłu Odzieżowego Wólczanka w Opatowie.

1980-1981 kolporter niezależnego pisma „Ziemia Świętokrzyska”.

1982-1990 wikariusz w parafii św. Barbary w Pionkach. 1983-1989 wydawca podziemnych pism „Barykada” i „Robotnik”, książek, ulotek, tzw. cegiełek i innych druków okolicznościowych, uczestnik demonstracji po pogrzebie i w rocznice śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie; 1982-1989 organizator Mszy za Ojczyznę, współorganizator Komitetu Pomocy Internowanym w Pionkach, organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Barbary w Pionkach, członek podziemnej grupy Morwa, w 1982 współorganizator KIK w Pionkach; 1982-1986 współpracownik KPN, 1986-1988 Polskiej Partii Niepodległościowej. Od 1984 w ZHP. Posiadacz stopnia mistrzowskiego karate shodan (1986).

W 1989 z-ca przewodniczącego KO „S” w Pionkach, uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (organizator spotkań z kandydatami, akcji plakatowania). Kapelan Regionu „S” Ziemia Radomska, Szczepu ZHP Orlęta Lwowskie, Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg w Radomiu. 1990-2000 wikariusz w parafii św. Stanisława Biskupa w Oleksowie, 2000-2010 proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Radomiu, 2010-2012 proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, od 2012 proboszcz parafii Chrystusa Nauczyciela w Radomiu. Od 1996 prezes fundacji Polak Mały w Oleksowie, od 2000 także w Radomiu; opiekun miejsc pamięci narodowej. Od 1989 członek honorowy „S”.

Wyróżniony Orderem Uśmiechu (1993), złotą odznaką Za Opiekę nad Zabytkami (1998), Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP (2001), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2006), Medalem Pro Memoria (2008), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Karolina Słowińska