Stanisław Stachowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Stachowicz, ur. 10 X 1953 w Pławie k. Mielca. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa (2001).

1975-1983 pracownik Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w MPB, współorganizator i koordynator struktur „S” na terenie Mielca, następnie przewodniczący MKK Ziemi Mieleckiej, w 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, członek ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 18 VI 1982. 1982-1989 członek RKW w Rzeszowie, przewodniczący podziemnej MKK Mielec; wydawca ulotek i kolporter prasy podziemnej, w kontakcie ze środowiskami „S” w Krakowie i Warszawie; współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Mielcu i Rzeszowie; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1983, zmuszony szykanami do zmiany miejsca pracy, krótko pracownik Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Mielcu, następnie zwolniony. 1984-1987 pracownik Okręgowego Zakładu Transportu i Maszyn Drogowych w Jaśle Filia w Mielcu, 1987-1993 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Mielcu. Od 1983 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich. Od jesieni 1988 uczestnik reaktywowania struktur „S” na terenie Mielca.

1989-1993 przewodniczący KZ „S” w PRD, delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego, 1991-1992 członek ZR, w 1990 delegat na II KZD, członek Sekretariatu ds. branżowych KK, 1990-1993 współzałożyciel i członek KKK Drogownictwa. Od 1993 dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2010), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

19 XI 1979 – 16 II 1990 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Exbud; 27 VII 1982 – 16 XII 1985 w ramach KE krypt. Klon; 18 IX 1984 – 3 II 1986 przez Wydz. V RUSW w Mielcu w ramach SOR krypt. Przesyłka; 19 III 1983 – 20 V 1987 lub 30 VII 1987 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Lampa; 15 IX 1987 – 17 X 1988 przez Wydz. V RUSW w Mielcu w ramach KE krypt. Brzoza I; 17 X 1988 lub 24 VI 1988 – 12 VII 1989 lub 23 I 1990 przez Wydz. V RUSW w Mielcu w ramach SOR krypt. Rak, 25 IX 1989 – 30 I 1990 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut II.

Michał Stręk