Stanisław Tatara

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Tatara, ur. 28 X 1945 roku w Pawlikowicach k. Wieliczki. Absolwent Technikum Mechanicznego w Krakowie (1964).

W 1963 członek ZMS, 1964-1966 członek Koła Młodzieży Wojskowej. W 1964 zatrudniony jako pomocnik szefa produkcji w Chemicznej Spółdzielni Pracy Florina w Krakowie. 1964-1967 zasadnicza służba wojskowa. 1968-1974 samodzielny pracownik techniczny w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Krakowie, 1974-1982 starszy mistrz utrzymania ruchu w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym – Fabryka Domów Fadom w Krakowie-Bieżanowie. W 1968 podczas strajków studenckich rozdawał ulotki w swoim zakładzie pracy. W 1980 podpisał petycję do Rady Państwa w sprawie transmisji mszy św. dla chorych w radiu i telewizji (w ramach akcji zorganizowanej przez Franciszka Grabczyka).

Od IX 1980 w „S”, 1980-1981 przewodniczący KZ w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. X 1980 – 1993 w KPN; 1980-1981 drukarz pism KPN: „Opinia Krakowska”, „Droga”, broszury Leszka Moczulskiego Rewolucja bez rewolucji oraz ulotek KPN. W 1981 członek Komisji Krakowskiej przy MKZ „S” Regionu Małopolska, od 6 III 1981 w ramach tej struktury członek zespołu roboczego do rozstrzygnięcia spraw związanych z podziałem majątku związkowego, 5-osobowej grupy roboczej ds. organizacyjnych i zespołu ds. regionalnej ordynacji wyborczej. 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska. Od III 1981 członek KOWzP w Krakowie.

13 XII 1981 uczestnik 8-godzinnego strajku w miejscu pracy w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. 13 XII 1981 – 7 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa. Uczestnik buntu i głodówek internowanych w Załężu. 10 XI 1982 organizator strajku okupacyjnego w Fadomie, dyscyplinarnie zwolniony z pracy. X 1982 – 1989 działał w ukryciu. 1982-1986 przewodniczący ściśle tajnej organizacji, której metody działania dostosowano do warunków stanu wojennego.

Uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI 1989 w ramach KPN. Od 2007 zatrudniony jako sprzątacz i woźny w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 im. Świętego Mikołaja w Krakowie.

Helena Szczodry