Stanisław Witczak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Stanisław Witczak, ur. 14 VIII 1939 w Jarantowie k. Kalisza. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Geologiczny (1961), w 1971 doktorat, w 1981 habilitacja.

Od 1964 pracownik Wydz. Geologicznego AGH. 1961-1981 w PZPR, w 1. połowie l. 70. członek Egzekutywy POP na Wydz. Geologicznym. W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych w Krakowie. Od l. 70. członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Od IX 1980 w „S” w AGH, członek założyciel Uczelnianego Komitetu Założycielskiego, przewodniczący Wydz. Komitetu Założycielskiego w AGH, następnie członek KZ, przewodniczący Komitetu Wydziałowego „S” na Wydz. Geodezji, w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska.

13 XII 1981 przewodniczący wydziałowego zebrania, na którym zapadła decyzja o strajku, przewodniczący zebrania uczelnianego, do 16 XII 1981 członek KS, nawiązywał kontakty z in. zakładami pracy, organizator dostaw papieru, sprzętu poligraficznego, w nocy 16/17 XII 1981 po pacyfikacji strajku zatrzymany w KW MO w Krakowie; 18 XII 1981 zatrzymany na ulicy z ulotkami, 19 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Wydz. Zamiejscowy w Krakowie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysoką grzywnę, 3 III 1982 po odwołaniu prokuratorskim wyrok utrzymano. Od 1982 uczestnik drobnego kolportażu.

Od 1988 członek Komitetu Założycielskiego składającego wniosek o ponowną rejestrację „S”, od IV 1989 członek KZ „S” w AGH, w 1992 delegat na WZD Regionu Małopolska. W 1989 członek krakowskiego KO, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, mąż zaufania w jednej z Komisji Wyborczych. Od 1990 współautor idei i zasad ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce; od 1992 członek Komisji Dokumentacji Hydrologicznych przy Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, następnie Ministerstwie Środowiska; uczestnik międzynarodowych programów naukowo-badawczych UE, kierownik projektu, kierownik polskiej części projektu. Od 1993 prof. nadzw. w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Od 1985 członek Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów IAH, od 1998 członek Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologii Środowiskowej (IAEH), od 2003 Międzynarodowej Asocjacji Geochemii i Kosmochemii (IAGC), od 2005 American Geophysical Union. Członek Komitetu Nauk Goelogicznych PAN. Od 2006 przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego, członek US National Groundwater Association (NGWA).

Autor lub współautor ok. 200 publikacji naukowych z zakresu hydrogeologii, hydrogeochemii i ochrony wód podziemnych. Współautor pierwszego polskiego podręcznika dot. ochrony wód podziemnych, autor monograficznego Katalogu wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania (1995).

Anna Kawalec