Stanisław Zamojski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Stanisław Zamojski, ur. 11 III 1950 w Krakowie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej tamże, kierunek technika (1977), studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu matematyki w specjalności informatycznej (1994).

W 1970 technik elektryk w Elektromontażu Kielce; 1977-1978 nauczyciel w X LO w Krakowie, 1978-1983 pedagog ds. audiowizualnych na Politechnice Krakowskiej (zmuszony do zwolnienia się), 1983-1985 nauczyciel w SP nr 129 w Krakowie, 1985-2000 w SP nr 2 tamże. 1972-1974 w ZHP (krąg instruktorski na WSP). Od l. 70. animator turystyki, przewodnik po Krakowie, pilot wycieczek; od 1978 instruktor tańca towarzyskiego (uprawnienia instruktorskie i choreograficzne), od 1979 uprawnienia sędziowskie w tym zakresie (sędzia skrutiner).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego na PK, następnie przewodniczący Koła, członek KZ, członek Sekcji Informacji, przedstawiciel PK w strukturach międzyuczelnianych Krakowskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki; 1980-1981 współzałożyciel, do 22 VI 1981 redaktor odpowiedzialny biuletynu informacyjnego KZ „S” PK „Dziś dla Jutra”, autor, organizator pracy redakcji i wydawniczej, w 1981 redaktor odpowiedzialny „Serwisu Informacji” (pismo SI KZ „S” PK). Od 1980 współpracownik KPN. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska; w 1981 współzałożyciel zakładowego KOWzP, członek Krakowskiego KOWzP przy MKZ Małopolska, od 9 X 1981 członek Prezydium i rzecznik prasowy, od VIII 1981 redaktor i wydawca dwustronicowego pisma Komitetu pn. „Komunikat” (ukazały się co najmniej 4 nr.).

Po 13 XII 1981 członek KOS 31 przy PK; I 1982 – VIII 1983 założyciel, redaktor podziemnego pisma „Stamtąd”, autor, organizator pracy wydawniczej, redaktor techniczny, drukarz; od 1983 (z żoną Alicją Zamojską) współpracownik podziemnej „Kroniki Małopolskiej”, autor, redaktor, drukarz, udostępniał lokal na potrzeby działalności wydawniczej, współpracownik „Hutnika”, „Zomorządności”; szkolił drukarzy w Gorlicach, Muszynie, Jaśle; 1982-1989 organizator kolportażu i kolporter wydawnictw podziemnych na PK i w krakowskich szkołach, w ramach którego rozprowadzał pisma: „Stamtąd”, „Hutnik”, „Niepodległość”, „Z Dnia na Dzień” oraz wydawnictwa Solidarności Walczącej. W 1982 współzałożyciel w KOS 31 biblioteki wydawnictw podziemnych; w 1984 inicjator, współorganizator marszu wielkanocnego w Krakowie. W 1988 w czasie strajku drukarz ulotek dla Huty im. Lenina, inicjator zbierania podpisów w SP nr 2 pod petycją popierającą strajk.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, członek Komitetu Wyborczego kandydatów krakowskiej „S” do Sejmu i Senatu, przewodniczący Komisji Wyborczej. 1989-2000 przewodniczący szkolnego Koła „S” przy SP nr 2, przewodniczący KZ Pracowników Oświaty i Wychowania „S” Kraków-Śródmieście. VIII 1989 – VIII 1990 współredaktor (z Jackiem Kowalskim) pisma „Serwis Informacyjny Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Kraków-Śródmieście NSZZ «Solidarność»”. W 1990 delegat na II WZD Regionu Małopolska. Od 2000 inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miasta Krakowa, członek Komisji Międzyzakładowej „S” Pracowników Urzędu Miasta Krakowa, społeczny wydziałowy inspektor pracy. W 2005 współinicjator wystawy rocznicowej przygotowanej przez KZ Pracowników Oświaty „S” Kraków-Śródmieście.

Anna Kawalec