TL-1984/10

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium październik 1984

4

  • Ukazuje się 100. numer „Tygodnika Mazowsze” – podziemnego organu TKK.

19

  • Koło miejscowości Przysiek zostaje uprowadzony i zamordowany przez funkcjonariuszy SB duszpasterz „Solidarności”, 37-letni ks. Jerzy Popiełuszko. Wracał, wraz z kierowcą, samochodem z Bydgoszczy, gdzie podczas nabożeństwa w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników wygłosił homilię „Zło dobrem zwyciężaj”.

[…] Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg. Stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda podobnie jak sprawiedliwość łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd musi kosztować. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zapala. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych. Od wieków trwa nieprzerwana walka z prawdą. Prawda jest jednak nieśmiertelna, a kłamstwo ginie szybką śmiercią. […] By opanować całą technikę zaprogramowanego kłamstwa, trzeba wielu ludzi. Tak wielu ludzi nie trzeba by głosić prawdę. Ludzie znajdą, przyjdą z daleka by słów prawdy szukać, bo w ludziach jest naturalna tęsknota za prawdą. […] Obowiązek chrześcijanina to stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować, bo za prawdę się płaci. Tylko plewy nic nie kosztują. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić. […]

  • Kierowcy, Waldemarowi Chrostowskiemu, udaje się wyskoczyć z samochodu porywaczy i zawiadomić o uprowadzeniu księdza. Ciało ks. J. Popiełuszki wyłowiono 30 X ze sztucznego zalewu na Wiśle koło Włocławka.

19-31

  • W całym kraju odbywają się msze św. w intencji uprowadzonego księdza.

22

  • Lech Wałęsa spotyka się z Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „S”: Bogdanem Borusewiczem (Region Gdańsk), Zbigniewem Bujakiem (Region Mazowsze), Markiem Muszyńskim (Region Dolny Śląsk), Eugeniuszem Szumiejko (członek Prezydium KK) oraz przedstawicielami regionów Małopolska i Śląsko-Dąbrowskiego. W związku z uprowadzeniem ks. J. Popiełuszki wydano Oświadczenie:

[...] Uprowadzenie to nie jest zdarzeniem odosobnionym. Po 13 grudnia 1981 r. na terenie kraju miały miejsce podobne fakty, których ofiarami byli działacze i zwolennicy „S”. Do ofiar stanu wojennego, poległych lub represjonowanych przez rzekomych obrońców praworządności w strajkach, pokojowych manifestacjach, kościołach, dołącza teraz duchowny, uprowadzony przez „nieznanych sprawców”. [...] Wyrażamy nadzieję, że ksiądz Jerzy Popiełuszko szczęśliwie powróci do swojej parafii. [...] Raz jeszcze okazało się, że łamanie Porozumień uruchomiło niebezpieczną praktykę traktowania przemocy jako środka rozwiązywania wszelkich problemów społecznych. […]

  • Dokonano też oceny sytuacji w kraju; postanowiono utrzymać i wzmocnić dotychczasowe struktury Związku, omówiono kierunki działania Związku w kraju i za granicą.

28

  • Comiesięczna Msza za Ojczyznę w warszawskim kościele św. Stanisława Kostki, która dotąd prowadzona była przez ks. Jerzego Popiełuszkę, gromadzi ponad 50 tys. ludzi. Mszę odprawia ks. Zdzisław Król, kanclerz Kurii Warszawskiej, homilię wygłasza rektor kościoła św. Marcina, ks. Bronisław Dembowski.

30

  • Wiadomość o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki zostaje ogłoszona w kościele św. Stanisława Kostki, pod koniec mszy ok. godz. 20.00.

31

  • Prymas Józef Glemp na wieść o śmierci księdza Jerzego:

[…] Śmierć ks. Jerzego Popiełuszki zadano okrutnie i z premedytacją. [...] Obstając przy potrzebie wykonywania sprawiedliwości, będziemy się także modlili za zabójców, aby otrzymali łaskę nawrócenia. [...] Zabójstwo ks. Jerzego staje się dla Kościoła wyzwaniem do dalszego odważnego prowadzenia swej duchowej pracy w narodzie w myśl duszpasterskiego hasła: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.