TL-1986/04

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium kwiecień 1986

6

  • W Gdańsku pod pomnikiem Jana III Sobieskiego odbywa się demonstracja ok. 1000 osób, której uczestnicy protestują przeciwko podwyżkom cen i posunięciom władzy godzących w interesy Kościoła i ludzi wierzących. MO zatrzymuje kilku manifestantów.

8

  • Urzędujący Prezydent RP na Uchodźstwie Edward Raczyński przekazuje w Londynie swój urząd Kazimierzowi Sabbatowi, dotychczasowemu premierowi Rządu RP na Uchodźstwie.

15

  • Z komunikatu TKK NSZZ „Solidarność”:

[…] Obecna polityka nie daje żadnych szans na poprawę sytuacji: będzie owocowała kolejnymi podwyżkami i dalszą degradacją gospodarki. Rządzący swym codziennym postępowaniem manifestują gotowość obrony swych przywilejów i zakresu władzy. […]

18

  • Odbywa się rozprawa rewizyjna Józefa Szaniawskiego, dziennikarza PAP i PA Interpress, współpracownika Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa. Jego współpraca z RWE i red. Wiktorem Trościanko zostaje uznana za szpiegostwo wojskowe, za co sąd skazuje go na 10 lat więzienia (druga instancja zmniejsza wyrok do 8 lat), konfiskatę mienia i 1 mln zł grzywny.

22

  • Sąd Wojewódzki w Warszawie, w procesie działaczy KPN oskarżonych o przynależność do organizacji mającej na celu przestępstwo, skazuje: Leszka Moczulskiego na 4 lata więzienia, Krzysztofa Króla i Adama Słomkę na 2,5 roku, Andrzeja Szomańskiego i Dariusza Wójcika na 2 lata. Wniosek obrony o zwolnienie oskarżonych do rozprawy rewizyjnej w Sądzie Najwyższym – zostaje oddalony.

26

  • Awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie. Władze sowieckie nie informują wprowadzają o awarii. 28 IV, 2 dni po katastrofie, o godz. 7.00 stacja monitoringu radiacyjnego w Mikołajkach zarejestruje aktywność izotopów promieniotwórczych w powietrzu ponad pół miliona razy większą niż normalna. O godz. 10.00 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie ogłasza alarm. Dopiero o godz. 18.00 specjaliści dowiedzieli się z radia BBC, że chodzi o awarię reaktora atomowego w Czarnobylu. Na wniosek Laboratorium, w tym znanego specjalisty radiologa Zbigniewa Jaworowskiego, krótko po północy następnego dnia Komitet Centralny PZPR decyduje, że dzieciom w województwach północno-wschodnich, nad którymi przeszła radioaktywna chmura, będzie podany płyn Lugola, czyli wodny roztwór jodku potasu i pierwiastkowego jodu, który ma zapobiec kumulowaniu się w tarczycy radioaktywnego izotopu. Akcja rozpoczęła się już w nocy 28/29 IV. W ciągu kilkudziesięciu godzin stabilny jod podano 18,5 mln osób, w znacznej większości dzieciom do 17 roku życia. Postanowiono wstrzymać wypas bydła na łąkach i zalecono podawanie dzieciom mleka w proszku. Nie wydano oficjalnego komunikatu o zagrożeniu radioaktywnym ani nie zamknięto szkół. Władze zachęcały do 1-majowych pochodów oraz zmusiły kolarzy do uczestnictwa w etapowym Wyścigu Pokoju w Kijowie.