TL-1987/08

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium sierpień 1987

1

  • Powstaje Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny, zaginionych w VII 1945, w związku z odkryciem masowych grobów pod Gibami na Suwalszczyźnie.

3

  • Zarejestrowano Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, którego liderem jest Tadeusz Syryjczyk.

24

  • W Londynie odbywa się kolejny zjazd organizacji popierających „Solidarność” za granicą. Przyjeżdżają delegacje z 35 krajów Europy, obu Ameryk i Australii. Oprócz apelu o przywrócenie „Solidarności” możliwości jawnego działania, uczestnicy spotkania wzywają władze ZSRS, by ułaskawiły skazanego na śmierć za udział w grudniowych manifestacjach kazachskiego studenta Ryshulbekowa oraz wycofały swoje wojska z Afganistanu.
  • Sąd Wojewódzki w Szczecinie odrzuca wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność” Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Podobnie Sąd Wojewódzki w Toruniu: odrzuca wnioski pracowników Elany, Merionotexu i Geofizyki.

26

  • 11-osobowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” przy zakładach Polar we Wrocławiu kieruje do Sądu Wojewódzkiego wniosek o rejestrację Związku. Wniosek zostaje odrzucony.

30

  • W kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie po mszy św. w intencji Porozumień Sierpniowych aktorzy scen warszawskich recytują wiersze i śpiewają pieśni patriotyczne.
  • Z homilii: […] Narodu sprawą jest sprawa „Solidarności”. Jak 1 września kojarzy się nam od wielu lat z wybuchem II wojny światowej, tak koniec sierpnia przywodzi nam na pamięć protest robotniczy z 1980 roku i powstanie Wolnych Związków Zawodowych, które przybrały kształt i nazwę „Solidarność”. […]

31

  • Obchody 7. rocznicy Sierpnia ‘80 zorganizowano w Bydgoszczy, Gdańsku, Lubinie, Warszawie i Wrocławiu.
  • W Gdańsku po mszy św. w kościele św. Brygidy 5-tysięczny tłum udaje się pod Pomnik Ofiar Grudnia ’70, gdzie zostaje rozpędzony przez milicję.
  • We Wrocławiu po uroczystościach pod Polarem milicja aresztuje 10 osób, m.in. Józefa Piniora.